Hem

 

 

Genom samtal med psykosyntesen som grund kan du:

Stärka din självkänsla

Titta på vilka mönster som styr dig i livet

Gå från jag borde till jag vill

Bli dirigenten i ditt liv

Att få berätta din historia i mötet med en terapeut innebär att kunna synliggöra dig själv och att få möta

dig själv på ett respektfullt sätt. Någon vid din sida och guidar dig på din

personliga resa.

 

Samtalsterapi

Ibland kan händelser i livet göra att vi behöver hjälp, någon att prata med, stöd i en förändringstid

eller känner att det är dags att hitta bättre balans i livet. Tillsammans med en samtalsterapeut kan du få

insikter som gör att du bättre förstår dig själv och andra. I arbetet upptäcker

du ofta att tillvaron får en ökad mening. Psykosyntes är en praktisk psykologi där vi arbetar med olika

hjälpmedel kan arbeta för att kunna omsätta dina insikter i praktisk verklighet.

 

Coachning

Coachande samtal är insiktsfrämjande och mer inriktade på nuet och framtiden än på det förflutna.

Coachens arbetssätt är att ha målet i fokus och kräver ibland att insikt följt av handling.

En coach är en vägledare som hjälper dig att bli dirigenten i ditt eget liv, hitta viljan och

använda den medvetet. Tillsammans ser man på din outnyttjade potential,

utforskar framåt och arbetar mot ett resultat.