Om

 

 

Psykosyntes

Psykosyntes är en modern utvecklingsmetod för individer och organisationer med en stark terapeutisk

verkan och fokus på det friska hos människan. Psykosyntes används i samtalterapi, handledning, personlig

utveckling och organisationsutveckling. Svårigheter ses inte som begränsningar utan som möjligheter

till utveckling. Inom psykosyntesen kombineras egna tekniker och övningar med metoder från andra

psykologiska riktningar som psykoanalys, gestaltterapi och KBT/ACT. Influenser hämtas från filosofi,

religion, medicin och modern vetenskap.

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande, att väcka viljan, komma till insikt, finna mening

och att acceptera, är nyckelord i psykosyntesen. Människan är en helhet bestående av kropp, själ,

känslor och intellekt. Vi behöver må bra i alla fyra delar och ha en balans mellan dem. När vi tar

ansvar har vi också hittat vår vilja. Detta är grunden i psykosyntesen som har utvecklats av Roberto

Assagioli.

Coachprogrammet

I samarbete med Ingrid Thorngren som utvecklat Coachprogrammet är vi nu tre personer som arbetar med ett unikt och individuellt 10 stegs program som stärker din självkänsla och ger dig svar på frågorna; Vem är jag? och Vad vill jag med mitt liv? Där vi blandar terapi, coachning och utbildning.

 

Vad är självkänsla?

Självförtroende handlar om vad jag tror att jag klarar av och om prestation, det jag GÖR.

Självkänsla handlar om hur jag känner inför och värderar mig själv, den jag ÄR.

www.bättresjälvkänsla.se

Eva Karlsson

Efter 25-års karriär inom sales och marketing på prestigefyllda hotell i Sverige och Europa sadlade

jag om och läste till samtalsterapeut i psykosyntes på Humanova. Kort där

efter kompletterade jag också med coachdiplomet. Baserad på den erfarenhet jag har fått genom att

arbeta med mötet mellan människor använder jag nu detta på ett nytt och spännande plan. Vid sidan

av arbetet som samtalsterapeut arbetar jag också med ensamkommande flyktingbarn inom

kommunen.

 

Jag följer i mitt arbete de etiska riktlinjer som Psykosyntesförbundets etiska råd har samanställt och som

bland annat förbinder mig att arbeta under tystnadsplikt. Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och

har ansvarsförsäkring och F-skattsedel. Att vara diplomerad av HumaNova och inte legitimerad av

Socialstyrelsen betyder att jag inte arbetar med klienter med diagnostiska psykiska sjukdomar.

Jag vidareutbildar mig regelbundet och har regelbunden handledning både för att kvalitétssäkra min

kompetens för din trygghet som klient.

Välkommen att boka in ett första kostnadsfritt möte!